بیت کوین

بیت کوین (Bitcoin) ارز نیست، یک سرمایه گذاری (ناامن) است!

بیت کوین

اگر سازندگان بیت کوین می‌خواستند که بیت کوین مانند ارز عمل کند، مطمئناً تصمیمات عجیب و غریبی می‌گرفتند. بیت کوین به دلایلی که به طراحی آن مربوط است، به عنوان یک ارز به خوبی عمل نمی‌کند. بیت کوین نوعی سرمایه‌گذاری است که فکر مردم را مشغول کرده است... ولی در نهایت این امر قماربازی است تا یک سرمایه‌گذاری...